Bao nhiêu vụ tham nhũng được phát hiện trong 3 tháng đầu năm?
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong Quý I/2015.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báokết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũngQuý I năm 2015.

Theo đó, Quý I/2015, Thanh tra Chính phủ cùng Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Cơ quan thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 3.503,9 tỷ đồng, 57,7 ha đất; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.990,7 tỷ đồng, 54,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 1.513,2 tỷ đồng, 2,8 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 138,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 20 vụ việc, 31 đối tượng.

Bao nhiêu vụ tham nhũng được phát hiện trong 3 tháng đầu năm? - ảnh 1


Về việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, ngành Thanh tra đã phát hiện 7 vụ, 9 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 6 vụ, 7 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ cho biết thêm, trong quý I/2015, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Cụ thể, kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng chống tham nhũng đều được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra 867 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 7 đơn vị vi phạm.

Thanh tra Chính phủ tăng cũng hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 của các bộ, ngành, địa phương theo quy định.
Về chuyển đổi vị trí công tác, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 3.270 công chức, viên chức. Một số đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhiều gồm: Bộ Công an (1.491 trường hợp), Ngân hàng Nhà nước (1.587), tỉnh Hải Dương (45), Tây Ninh (38) …
Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong Quý I/2015, có 3 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 3 người. Trong đó, cách chức 1 người, cảnh cáo 1 người, khiển trách 1 người.

Theo Minh Quyết (VTC)