(PL)- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2020 để trình lên Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tuần tới.

Trước khi trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo phải xem xét, chỉnh sửa các giải pháp cân đối nguồn vốn, hạn chế xe máy, phương tiện cá nhân trong tỷ lệ các phương thức vận tải.

Dự thảo nói trên do Bộ Giao thông Vận tải soạn thảo, đến nay đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là việc mở rộng thủ đô Hà Nội. Dự thảo xác định đến năm 2020, đất giao thông phải đạt 20%-25% đất xây dựng đô thị, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30%-35% tổng nhu cầu đi lại... Theo thẩm định của Bộ Xây dựng, để phát triển theo quy hoạch này, Hà Nội cần phải đầu tư gần 13 tỷ USD.

T.SƠN