(PL)- Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe môtô, xe máy và động cơ nhập khẩu.

Cơ quan kiểm tra chất lượng sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên trong mỗi lô hàng để kiểm tra. Nếu lô hàng có 1-100 chiếc sẽ kiểm tra một chiếc, 100-500 chiếc sẽ kiểm tra hai chiếc và từ 500 chiếc trở lên sẽ kiểm tra ba chiếc. Các loại xe có giấy chứng nhận kiểu loại theo các quy định ECE, EC của châu Âu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp sẽ được miễn kiểm tra.

TIẾN CẦU