Cụ thể, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định ủy quyền cho Ban quản lý An toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP.HCM cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm.

Cùng các cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm và cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT.

Bên cạnh đó, BQL ATTP còn được ủy quyền cấp giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, UBND TP cũng ủy quyền cho UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Trước đây, việc cấp giấy chứng nhận này do BQL ATTP TP.HCM thực hiện.

Theo đó, việc ủy quyền này được thực hiện từ ngày 9-5-2020 cho đến hết ngày 1-4-2023.