Văn bản báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu lên những khó khăn của các thuyền viên sáu tàu đang bị giữ với 94 thuyền viên do tranh chấp hàng hóa, nợ tiền dầu, hết hợp đồng cho thuê nhưng không có tiền để chạy tàu về Việt Nam. Trước tết Quý Tỵ, tình hình đời sống của các thuyền viên hết sức khó khăn do hằng tháng công ty quản lý các tàu trên chỉ cung cấp được 15% tiền ăn, còn tiền dầu, nước ngọt, quần áo bảo hộ, thuốc men đều thiếu, không đảm bảo sinh hoạt tối thiểu.

AT