Biểu giá điện bán lẻ là gì?
(PLO)- Có nhiều thông tin cho rằng biểu giá điện hiện nay là bất hợp lý, tuy nhiên không ít bạn đọc thắc mắc biểu giá điện là gì và biểu giá điện sinh hoạt được xây dựng như thế nào?

Cơ cấu biểu giá điện bán lẻ là bảng kê tỷ lệ phần trăm của mức giá bán lẻ điện bình quân để tính giá bán lẻ điện cụ thể cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện.

Trong đó, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.

Giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp từ (110kV trở lên, từ 22kV đến 110kV, từ 6kV đến 22kV và dưới 6kV) áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp.

Giá điện bán lẻ trong thời gian sử dụng điện trong ngày cho mục đích sản xuất, kinh doanh tại các cấp điện áp được áp đụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện. 

Giá điện bán lẻ cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

TT

Nhóm đối tượng khách hàng

Giá bán điện

(đồng/kWh)

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.678

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.734

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2.014

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.536

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.834

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.927

Nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được đông đảo người dân, khách hàng quan tâm vì thời gian gần đây hóa đơn tiền điện tăng cao. Trong đó, nhiều bạn đọc cho rằng biểu giá điện không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.

Trong biểu giá điện được xây dựng cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được xây dựng theo bậc thang lũy tiến, nghĩa là càng dùng nhiều thì phải chịu giá đắt. Trong đó, hai bậc đầu thấp hơn giá điện bình quân (là 1.864,44 đồng/kWh). Từ bậc 3 trở lên đến bậc 6 có giá điện cao hơn giá điện bình quân. 

Xây dựng biểu giá điện phải đảm bảo 2 mục tiêu là đảm bảo an sinh và hạn chế  hay không khuyến khích người dân sử dụng điện. 

Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở thì tính điện theo mức:

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

 

THÁI NGUYÊN