Chưa sinh con mà ngừng đóng BHXH, được hưởng chế độ thai sản?
(PLO)- Nhiều bạn đọc gửi câu hỏi đến PLO về việc ngừng đóng BHXH trước khi sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Bạn đọc,  Nguyễn Thanh Huyền, TP.HCM thắc mắc: "Tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 11 tháng tại công ty tôi đang làm việc. Tuy nhiên, trong thời gian mang thai, sức khỏe của tôi không đảm bảo nên tôi quyết định nghỉ việc ở nhà từ tháng 4-2019. Điều tôi lo lắng là tới tháng 7-2019 tôi mới sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản hay không?"

Trả lời câu hỏi này, luật sư Nguyễn Sa Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Theo khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh mới được hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp chị Huyền bắt đầu nghỉ việc từ tháng 4-2019 và chị không đóng BHXH nữa, trong khi chị đã tham gia BHXH được một năm, từ tháng 3-2018 đến 4-2019.

Bên cạnh đó, thời gian 12 tháng trước khi sinh của  sẽ được tính từ từ tháng 7-2018 đến tháng 6-2019.

Do đó, trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh, chị đã có 11 tháng đóng bảo hiểm. Vì vậy, nếu chị ngừng đóng BHXH trước khi sinh, chị vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

THÁI NGUYÊN