Do dịch bệnh kéo dài nên công ty tôi gặp rất nhiều khó khăn. Từ đầu năm nay, công ty đã nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng cho người lao động. Mới đây, công ty có quyết định cắt giảm nhân sự, trong đó có tôi.

Cho tôi hỏi trong trường hợp công ty đang nợ BHXH thì người lao động có được chốt sổ BHXH không? Thủ tục chốt sổ BHXH do người lao động hay công ty thực hiện?

Bạn đọc Thái An (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo khoản 5 Điều 21 Luật BHXH 2014, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động. Đồng thời người sử dụng lao động xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định: Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp…, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp… bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định; cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Như vậy, trường hợp công ty nợ tiền đóng BHXH thì người lao động vẫn có thể được chốt sổ BHXH. Người lao động có trách nhiệm chốt sổ này.