Nguyện vọng của gia đình là muốn bạn ấy được cách ly tập trung ở một khách sạn. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện nay, du học sinh có được cách ly tập trung tại khách sạn theo nguyện vọng không?

Bạn đọc haan…@yahoo.com

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Ngày 20-3, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1246/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Theo đó, việc hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả được áp dụng tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng do UBND tỉnh, thành phố hoặc ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố thành lập.

Đối tượng được cách ly tập trung tại khách sạn là người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung có nguyện vọng chuyển sang cách ly tập trung tại khách sạn ở trên cùng địa bàn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn.

Người được phân luồng phải cách ly y tế tập trung tại cửa khẩu, sân bay có nguyện vọng cách ly tập trung tại khách sạn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn. Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh hoặc từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm (tính cả thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung).

Tuy nhiên, tại Công văn 1441 của Bộ Y tế ra cùng ngày đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi triển khai thực hiện theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế trong giai đoạn hiện nay chỉ được áp dụng cách ly tại khách sạn đối với người nước ngoài như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao…

Vì thế, hiện nay chỉ những người nước ngoài như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao… mới thuộc đối tượng được cách ly y tế tập trung tại khách sạn và chi phí do người được cách ly tự nguyện chi trả.