Phạt tiền 20-30 triệu đối với cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có hành vi không giữ bí mật thông tin khách hàng.

Lâu nay tôi vẫn nghe râm ran về tình trạng mua bán dữ liệu thông tin khách hàng. Tôi có mua bảo hiểm cho cả gia đình với số tiền lớn. Cho tôi hỏi trong lĩnh vực bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm tiết lộ hay sử dụng thông tin cá nhân của tôi khi chưa có sự đồng ý sẽ bị xử lý ra sao?

Bạn đọc Đặng Long (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Ngày 1-11 vừa qua Nghị định 80/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số chính thức có hiệu lực đã bổ sung thêm các quy định xử phạt hành chính về hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Theo đó, Điều 25a Nghị định 80/2019 quy định phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm nếu không giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng sai mục đích hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của khách hàng.

Theo Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ thì dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được hiểu là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Dịch vụ này bao gồm các hoạt động như tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

HỮU ĐĂNG ghi