Tôi có hộ khẩu ở tỉnh Vĩnh Long. Nay tôi lấy chồng về tỉnh Tiền Giang nên muốn nhập hộ khẩu theo nhà chồng để thuận tiện giấy tờ khi sinh con.

 

Vậy trường hợp của tôi khi cắt hộ khẩu ở quê mình nhập về quê chồng thì cần giấy tờ gì? Ngoài ra khi cắt hộ khẩu về nhà chồng có cần giấy đồng ý của công an nơi chuyển đến thì nơi chuyển đi mới đồng ý cấp giấy cho đi hay không?

Trần Ngọc Chung (caokylan1991@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo Nghị định 31/2014 (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú) và Điều 6 Thông tư 35 của Bộ Công an thì hồ sơ đăng ký thường trú gồm phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu); giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú; giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu gồm phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

Tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 35 quy định: “Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu”. Như vậy bạn chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ nêu trên để làm thủ tục cắt và nhập hộ khẩu. Riêng việc chuyển hộ khẩu đi nơi khác thì công an ở tỉnh Vĩnh Long không được yêu cầu có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan công an ở tỉnh Tiền Giang mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.

KIM PHỤNG ghi