Ông Nguyễn Văn Tam (tỉnh Bình Dương) có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở để xây dựng nhà trọ cho thuê, ông Tam đồng ý không nợ tiền sử dụng đất. Theo ông Tam được biết hiện nay có một số huyện trên địa bàn tình Bình Dương lại hạn chế diện tích và mỗi người chỉ được chuyển mục đích sang đất ở trong hạn mức được giao đất để phục vụ xây dựng nhà ở. 
 Ông Tam hỏi, thông tin như vậy đúng hay sai và trường hợp ông muốn xây dựng nhà trọ cho thuê (khoảng 10-20 phòng) thì phải làm thế nào và trình tự thủ tục ra sao? Có phải chuyển sang tổ chức và xin chủ trương thực hiện dự án như Điều 14 Nghị định số 43 ngày 15-5-2014 của Chính phủ không?

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ pháp lý và hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể như sau:

“+ Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân.

Đồng thời, theo quy hiện hành thì Nhà nước chỉ quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở (tại Bình Dương hiện đang áp dụng Quyết định số 37 ngày 9-10-2014 của UBND tỉnh); Nhà nước không quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất.

Thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất

- Theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai tại Văn bản số 507/TCQLĐĐ-CSPC ngày 20-4-2016: “Yêu cầu hộ gia đình, cá nhân phải có đất ở hợp pháp mới được kinh doanh nhà trọ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có nhu cầu phát triển nhà ở thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và sau đó thực hiện phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Nhà nước không giao đất, cho thuê đất trực tiếp đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án phát triển nhà ở”.

Về việc kinh doanh nhà trọ

Tùy theo mức vốn đầu tư mà nhà đầu tư phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư là hộ kinh doanh cá thể thì xin chủ trương và lập thủ tục chuyển mục đích tại UBND cấp huyện nơi có đất.

Thủ tục được thực hiện tại khoản 2 Điều 4 và Điều 16 Quyết định số 49 ngày 2-11-2015 của UBND tỉnh.

Trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp (tổ chức kinh tế) thì xin chủ trương và lập thủ tục chuyển mục đích tại UBND tỉnh.

Thủ tục được thực hiện tại khoản 1 Điều 4 và Điều 12 Quyết định số 49 ngày 2-11-2015 của UBND tỉnh.

Theo Chinhphu.vn