Tuy nhiên, gia đình tôi vừa nhận được thông báo cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng bị cho là vi phạm. Tôi muốn tạm dừng việc cưỡng chế để chờ kết quả giải quyết của tòa án có được không?

Bạn đọc có địa chỉ mail thienhuong…@gmail.com

Luật sư Nguyễn Thị Diệu HiềnĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 66, Điều 68 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện của đương sự có quyền yêu cầu tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong đó có biện pháp “Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính” để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, bảo đảm việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Như vậy, người khởi kiện có thể làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính để tòa án xem xét, quyết định.