Ngoài ra, cán bộ xã còn nói thời điểm bây giờ ai không mang khẩu trang khi ra đường sẽ bị phạt. Cho tôi hỏi thời điểm này ai không mang khẩu trang khi ra đường sẽ bị phạt bao nhiêu và cơ quan nào có thẩm quyền phạt?

Bạn đọc Thanh Hằng (TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Thông báo 98/VPCP ngày 14-3-2020, Thủ tướng đã yêu cầu mang khẩu trang bắt buộc kể cả người Việt Nam và người nước ngoài nơi công cộng bắt đầu từ ngày 16-3.

Tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013 quy định: Cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000-300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đối chiếu với quy định về thẩm quyền xử phạt trong Luật Xử lý vi phạm hành chính thì mức phạt cảnh cáo, phạt tiền 100.000-300.000 đồng thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Do vậy, muốn xử phạt người không mang khẩu trang, trong các tổ tuần tra phải có thành viên của xã, phường, thị trấn.