Con kết hôn, cha có được nghỉ làm vẫn hưởng lương?
(PLO)- Người lao động được nghỉ ba ngày để kết hôn mà vẫn hưởng nguyên lương. 

Tôi làm đám cưới và công ty cho phép nghỉ ba ngày có hưởng lương. Riêng cha tôi (làm cùng công ty) thì nghe nói ông không được hưởng chế độ nghỉ (có lương khi tôi làm đám cưới) vì tôi đã hưởng chế độ rồi có đúng vậy không?

Phạm Thị Bích Lê (ptble_hung87@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu, trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 116 Bộ luật Lao động năm 2012, quy định người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

- Kết hôn: Nghỉ ba ngày;

- Con kết hôn: Nghỉ một ngày...

Như vậy, khi bạn kết hôn thì theo chế độ của riêng bạn được nghỉ ba ngày (hưởng nguyên lương). Còn cha của bạn cũng được nghỉ một ngày do con kết hôn (hưởng nguyên lương) như quy định nêu trên. 

Lưu ý, quy định này áp dụng đối với từng người lao động chứ không phải khi bạn đã hưởng chế độ này rồi thì cha bạn không được nữa vì làm cùng công ty.KIM PHỤNG