Tôi thấy nhiều người đang lái xe máy lại dắt thú cưng chạy theo, điều này có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông xung quanh. Xin hỏi hành vi trên có vi phạm luật giao thông không? Nếu có thì xử phạt như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Thoa (ngocthoa…@yahoo.com)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điểm k khoản 4 Điều 6 Nghị định 46/2016 quy định phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi dẫn dắt súc vật.

Như vậy, đối với người điều khiển phương tiện giao thông dẫn dắt thú cưng chạy theo xe sẽ bị xử phạt theo quy định như trên.