Cha tôi có một mảnh đất nằm trong khu quy hoạch treo đã 15 năm nay. Cha tôi nay đã lớn tuổi và muốn lập di chúc để lại cho hai anh em tôi mảnh đất trên. 

Cho tôi hỏi, đất nằm trong quy hoạch treo có được khai nhận thừa kế hay không?

Bạn đọc Thanh Hà (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy định nêu trên, anh em bạn có quyền thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với mảnh đất mà cha bạn để lại.

VÕ HÀ