(PLO) - Bà tôi tham gia BHXH tự nguyện được 8 năm thì chết. Thân nhân của bà tôi có được nhận trợ cấp mai táng không? 

Bà tôi chết vào tháng 7-2018, tính đến thời điểm đó bà tôi tham gia BHXH tự nguyện được 8 năm, như vậy thân nhân của bà tôi có được nhận trợ cấp mai táng không? Nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu?

Bạn đọc Hoàng Phương Thùy (TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 80 Luật BHXH 2014 thì người lo mai táng cho bà của bạn được nhận trợ cấp mai táng. Lý do là bà đã đóng BHXH trên 60 tháng và mức hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bà bạn chết. Thời điểm tháng 7- 2018 mức lương cơ sở là 1.390 đồng/ tháng. Vậy trợ cấp mai táng mà thân nhân bà bạn được hưởng là 13.900.000 đồng.

Thủ tục chuyển sang đóng BHXH tự nguyện
Tôi đóng BHXH bắt buộc với hệ số lương là 2,65. Nay tôi muốn chuyển sang đóng BHXH tự nguyệnVậy cho tôi hỏi mức đóng như thế nào và tôi cần làm những thủ tục gì?

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Nghĩa (Hà Nội)

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014 thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nếu bạn muốn đóng BHXH tự nguyện thì bạn phải không còn thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Về mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 134/2015; Điều 8, Điều 9 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn được tính bằng công thức sau:

Mtnt = CN + m * 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó, Mtnt là mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn; CN là mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng), m là tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện:

• Người tham gia có mã số BHXH: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

• Trường hợp người tham gia đã được cấp mã số BHXH: Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng (không cần kê khai mẫu TK1-TS).

NGUYỄN CHÂU