Lấy chồng nước ngoài, kết hôn ở đâu?
(PLO)- UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài...

Cuối năm 2015, chị tôi đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Sở Tư pháp TP.HCM. Nay tôi đến Sở Tư pháp làm thủ tục này thì cán bộ hướng dẫn liên hệ với UBND huyện Cần Giờ (nơi tôi thường trú) để đăng ký kết hôn có đúng không (vì tôi lấy chồng nước ngoài sợ giấy tờ trục trặc)?

Phạm Thị Lệ P. (Xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM) 

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014 (có hiệu lực ngày 1-1-2016), quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn thì UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì kể từ ngày 1-1-2016, cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài như bạn hỏi thuộc UBND cấp huyện chứ không phải Sở Tư pháp như trước đây. Việc hướng dẫn của cán bộ Sở Tư pháp TP.HCM là đúng pháp luật.

Như vậy, bạn liên hệ với với UBND cấp huyện Cần Giờ (TP.HCM) để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký kết hôn.

 

KIM PHỤNG