Mua nhà giấy tay nhưng lập... di chúc tặng cho
Có người muốn bán nhà ở xã hội cho tôi nhưng họ cho biết chỉ làm giấy tay mua bán vì vướng quy định. Họ giao nhà cho tôi ở và làm di chúc tặng nhà cho tôi (nếu họ mất) để làm tin nhưng chồng tôi cản vì lỡ họ chết không chắc chúng tôi được sở hữu nhà. Có đúng vậy không?  Hằng (lytimmuadong_7879@yahoo.com) 

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 62 Luật Nhà ở 2014, khoản 4 Điều 19 NĐ 100/2015 của Chính phủ thì người mua nhà ở xã hội không được chuyển nhượng nhà dưới mọi hình thức trong thời hạn tối thiểu là năm năm (kể từ ngày bên mua đã thanh toán hết tiền mua).

Nếu người được mua nhà có nhu cầu bán lại nhà ở này thì chỉ được bán cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.

Như vậy, việc chủ nhà ở xã hội lập di chúc tặng cho nhà cho bạn như trên sẽ không đảm bảo quyền lợi cho người mua rằng bạn sẽ được sở hữu nhà ở sau thời hạn năm năm nói trên. Chồng bạn đã cân nhắc đúng.

KIM PHỤNG