Tôi làm việc tại công ty điện tử từ năm 2010 nhưng sau đó tôi nghỉ ngang. Giờ tôi muốn lấy sổ bảo hiểm xã hội thì tôi có phải bồi thường hợp đồng cho công ty hay không?

Dinh Thi Phuong (TP.HCM)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Việc người lao động nghỉ ngang là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Theo Điều 43 Bộ luật Lao động thì người lao động có nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của bộ luật này.

Sau khi người lao động giải quyết xong những nội dung trên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận, trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, bạn cần liên hệ với công ty để trao đổi về việc muốn nhận lại sổ bảo hiểm của mình và thực hiện nghĩa vụ nêu trên (nếu có).

KIM PHỤNG ghi