Tôi muốn đưa cháu vào điều trị tại Viện Mắt Trung ương. Cho tôi hỏi trường hợp của con tôi nếu điều trị tại Viện Mắt Trung ương có được hưởng BHYT hay không?

Bạn đọc Trương Thị Cúc, Long An

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo khoản 7 Điều 23 Luật BHYT, quỹ BHYT chỉ thanh toán chi phí điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ mắt đối với trẻ em dưới sáu tuổi.

Trường hợp con trai bà đã bảy tuổi nên không được quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị bệnh lác.