Cụ thể, qua rà soát, UBND huyện Bình Chánh nhận thấy có một số công trình vi phạm trật tự xây dựngtính chất, quy mô vi phạm lớn, nghiêm trọng cần phải được xử lý để góp phần chấn chỉnh trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Đồng thời, huyện sẽ tập trung thực hiện thí điểm để tổ chức rút kinh nghiệm và thống nhất quy trình thực hiện xử lý tất cả công trình sai phạm còn lại.

Do đó, ủy ban huyện báo cáo, đề xuất UBND TP thực hiện tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 17 công trình vi phạm tại các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phong Phú, Tân Quý Tây, Tân Nhựt, Lê Minh Xuân, Bình Hưng. Dự kiến việc cưỡng chế tháo dỡ sẽ sớm thực hiện trong thời gian tới.

UBND huyện Bình Chánh báo cáo và đề xuất UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính sớm thẩm định phương án, dự toán cưỡng chế của các công trình vi phạm xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND TP. Huyện đề xuất chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành quyết định và cấp kinh phí để thực hiện xử lý dứt điểm các công trình vi phạm.

Cưỡng chế 17 công trình vi phạm nghiêm trọng ở Bình Chánh - ảnh 1
Công trình Gia Trang quán - Tràm Chim resort xây trên đất nông nghiệp đang bị cưỡng chế tháo dỡ. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Danh sách 17 công trình gồm: Hai công trình sai phép, phân chia thành nhiều căn, quy mô lớn ở xã Vĩnh Lộc A. Tương tự, ở xã Vĩnh Lộc B cũng có năm công trình sai phép, phân chia thành nhiều căn, quy mô lớn.

Ở xã Phong Phú có Khu công nghiệp Phong Phú sai quy hoạch. Xã Tân Quý Tây có công trình Gia Trang quán - Tràm Chim resort xây sai phép. Ở xã Lê Minh Xuân có một công trình sai phép, không phép quy mô lớn.

Ở xã Tân Nhựt có ba công trình, trong đó hai không phép quy mô lớn và một xây dựng trên đất nông nghiệp. Xã Bình Hưng có ba công trình thuộc đơn tố cáo, công trình thuộc diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị xử lý, sai phép quy mô lớn và vi phạm nhiều lần.

Theo UBND huyện Bình Chánh, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 3333/KH-UBND của UBND TP, từ tháng 7-2019 đến ngày 1-6-2020, huyện có 403 trường hợp vi phạm đã được kiểm tra, phát hiện, xử lý ngay từ đầu.