Ngày 29-5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng cho hay vừa ra Công văn 1974/STNMT-VP về việc phản hồi thông tin báo chí.

Tại công văn này, Sở TN&MT Đà Nẵng cung cấp thông tin liên quan hướng dẫn xử lý vướng mắc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo Kết luận 2852/2012 của Thanh tra Chính phủ. Việc này căn cứ theo hướng dẫn mới nhất của Bộ TN&MT.

Hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc đất đai cho người dân Đà Nẵng - ảnh 1
Vướng mắc đất đai tại Đà Nẵng đang từng bước được tháo gỡ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra các hồ sơ đã cấp GCNQSDĐ trước đây. Căn cứ vào hồ sơ giao đất, cho thuê đất và quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp GCNQSDĐ, cơ quan chức năng xác định thời hạn sử dụng đất cụ thể.

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được xác định thời hạn ổn định lâu dài trong giai đoạn thực hiện Luật Đất đai 2003 hoặc Luật Đất đai 2013 chỉ đối với trường hợp giao đất để tạo vốn xây dựng cơ bản hạ tầng theo quy định của pháp luật đất đai năm 1993.

Đối với trường hợp xác định thời hạn sử dụng đất không đúng quy định thì giải quyết như sau:

Trường hợp thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định của pháp luật đất đai, người được cấp GCNQSDĐ chưa chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật thì thực hiện thu hồi GCNQSDĐ đã cấp, đồng thời cấp lại GCNQSDĐ cho người sử dụng đất.

Việc này thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 3 điều 106 của Luật Đất đai, điểm b khoản 4 khoản 7 và khoản 8 điều 87 của Nghị định 43/2014.

Trường hợp thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định của pháp luật đất đai nhưng người được cấp GCNQSDĐ đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất và đã được giải quyết thì cơ quan có thẩm quyền không thu hồi GCNQSDĐ đã cấp.

Việc này thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 106 của Luật Đất đai và khoản 5, điều 87 của Nghị định 43/2014.

Việc thu hồi GCNQSDĐ chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân đã được thi hành theo quy định tại khoản 6, điều 87 của Nghị định 43/2014.

Ngoài ra, việc đề xuất cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất đã được cấp GCNQSDĐ là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn ổn định lâu dài thành đất ở theo đơn giá đất ở là không có căn cứ để thực hiện.

Sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ TN&MT, Sở TN&MT Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát và có báo cáo UBND TP xem xét chỉ đạo thực hiện.

Như PLO nhiều lần phản ánh, hàng ngàn người dân và doanh nghiệp sở hữu đất đai tại Đà Nẵng đang mắc kẹt vì liên quan đến Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt là liên quan đến việc đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ buộc phải điều chỉnh thời hạn từ lâu dài sang có thời hạn.