Theo đó, UBND các quận, huyện, các ban quản lý khu đô thị mới, khu chế xuất và công nghiệp, khu công nghệ cao tăng cường phân công, kiểm tra về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.

TP cũng đề nghị các cơ quan quản lý quy hoạch đô thị chỉ cấp giấy phép quy hoạch, thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với các dự án, công trình có ý kiến từ cơ quan cảnh sát PCCC về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Công an TP.HCM, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng hằng năm.