Quyết định thu hồi dự án được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện ký ngày 1-8-2018 nêu rõ lý do thu hồi là do dự án chậm triển khai trên năm năm (71 tháng) kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án.

Ngoài ra, Tập đoàn Hạ Long đã nhiều lần thực hiện không đúng cam kết với UBND huyện Hải Hà, Ban quản lý khu kinh tế về thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định về tiến độ triển khai dự án tại các biên bản làm việc ngày 12-5-2017, ngày 21-5-2015, ngày 30-12-2014, ngày 12-11-2014, ngày 26-6-2014…

Dự án khu dịch vụ thương mại tổng hợp có tên thương mại là Hải Hà Plaza. Dự án đã được chính quyền Quảng Ninh chấp thuận địa điểm xây dựng từ cuối năm 2010, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 vào tháng 10-2012; vốn đầu tư dự kiến khoảng 66.192 tỉ đồng, trên diện tích đất sử dụng 4.690 m2.