TP.HCM ban hành quy định mới về bồi thường, tái định cư
(PL)- Quy định cũ (UBND quận, huyện phê duyệt giá bán tái định cư “phù hợp giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường”) bị bãi bỏ.

“Giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà tái định cư được thực hiện theo quy định của UBND TP.HCM” - đây là một trong những nội dung tại Quyết định 23/2015 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do UBND TP.HCM ký ban hành ngày 15-5 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25-5.

Trong tờ trình dự thảo quyết định, Sở TN&MT nhận xét quy định này có lợi hơn cho người được bố trí tái định cư so với trước đây. Theo quy định cũ (Quyết định 35/2010 đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 23) thì UBND quận, huyện phê duyệt giá bán tái định cư “phù hợp giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường”.

Cũng theo Quyết định 23, hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện tái định cư theo quy định mà số tiền bồi thường, hỗ trợ ít hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu (30 m2 với căn hộ chung cư tái định cư, 45 m2 với nền đất tái định cư, còn Quyết định 35 quy định suất tái định cư tối thiểu với nền đất là 40 m2) sẽ được hỗ trợ khoản chênh lệch này. Với phần diện tích lớn hơn suất tái định cư tối thiểu, người bị thu hồi đất phải thanh toán theo quy định.

Quyết định 23 cũng quy định nhà ở xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng có thời hạn được hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể như sau:

- Với nhà ở của hộ gia đình cá nhân được cấp phép xây dựng tạm theo Quyết định 68/2010 của TP và chủ đầu tư cam kết tháo dỡ không điều kiện khi Nhà nước thực hiện quy hoạch: Nếu chưa đến thời hạn quy hoạch mà Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thì chủ đầu tư được hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng theo Biểu giá chuẩn suất vốn đầu tư xây dựng công trình do UBND TP ban hành.

- Với trường hợp được cấp phép tạm mà trong giấy phép xây dựng hoặc quy hoạch sử dụng đất không có thời hạn thì cũng được hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng. Nhà được cấp phép xây dựng tạm trên các loại đất khác thì được hỗ trợ 60%.

- Với trường hợp cấp phép tạm theo Quyết định 21/2013 của UBND TP thì được áp dụng cách thức hỗ trợ được quy định tại quyết định này để xử lý khi thu hồi đất. Tương tự, trường hợp nhà ở theo giấy phép có thời hạn theo Quyết định 27/2014 về cấp phép xây dựng sẽ áp dụng quy định về hỗ trợ tại quyết định này.

CẨM TÚ