Đối với các trường hợp mua bán điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt, TP đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung các điều khoản về ngừng cung cấp dịch vụ điện vào hợp đồng mua bán điện khi vi phạm trật tự xây dựng.

UBND TP đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu và có ý kiến về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Theo UBND TP, TP.HCM ghi nhận số lượng vụ việc vi phạm trật tự xây dựng do các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện báo cáo đã có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, số lượng giảm chưa đáng kể do chưa có quy định ngừng cung cấp dịch vụ điện nếu công trình có vi phạm. Việc cắt điện công trình vi phạm trật tự xây dựng được xem là một giải pháp hỗ trợ để xử lý các công trình vi phạm trong thời gian tới.