Từ khóa:

#bđs
Tìm thấy 75 kết quả
Bàn luận sôi nổi về đổi nợ lấy nhà, đất

Bàn luận sôi nổi về đổi nợ lấy nhà, đất

(PLO)- Một hội nghị về tái cấu trúc nợ bằng bất động sản, do doanh nghiệp phát hành trái phiếu tổ chức, vừa khai mạc sáng nay đang gợi mở hướng tháo gỡ bế tắc thị trường.