Bí thư Đà Nẵng: Phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị cho ý kiến dự thảo Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2026.

Nhiều lần chỉnh sửa dự thảo

Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng cho hay đề án đã trải qua năm lần lấy ý kiến góp ý đề xuất, hai lần hội thảo mở rộng và hai lần báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Dự thảo đề án lần này đạt được sự thống nhất cao từ các sở ngành, địa phương cũng như các cấp lãnh đạo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Ảnh: TH

Dự thảo đề án kế thừa và mở rộng hơn so với kế hoạch phân cấp giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh nội dung phân cấp quản lý, đề án đã bổ sung, đưa ra các tiêu chí phân nhóm công việc để thực hiện ủy quyền quản lý nhà nước.

Cụ thể ở nội dung phân cấp quản lý nhà nước, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các nội dung phân cấp được đánh giá hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời điều chỉnh, bãi bỏ các quy định chưa phù hợp hoặc đã được pháp luật chuyên ngành giao thẩm quyền cụ thể đối với đơn vị được phân cấp.

Đề án đưa ra nguyên tắc phân cấp và nội dung phân cấp trên năm lĩnh vực trọng tâm gồm: Tổ chức bộ máy - nhân sự, quản lý đầu tư, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên - môi trường và quản lý ngân sách.

Bản dự thảo lần này đã làm rõ cơ sở pháp lý, cơ quan nhận nhiệm vụ phân cấp và bổ sung các nội đung cần điều chỉnh hoặc bãi bỏ quy định phân cấp do đã được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật chuyên ngành theo góp ý của Thường trực Thành ủy và các cơ quan, đơn vị.

Ở phần ủy quyền quản lý, đề án đề xuất ủy quyền các nhiệm vụ cụ thể và định hướng các tiêu chí để tiếp tục rà soát ủy quyền nhiệm vụ của UBND TP và nhiệm vụ của Chủ tịch UBND TP.

Cụ thể là các nhiệm vụ như quyết định các vấn đề chuyên môn đã được quy chuẩn hóa về trình tự, thủ tục, quy trình, điều kiện; phê duyệt các báo cáo, kế hoạch, công văn chỉ đạo, đôn đốc; phê duyệt triển khai các nội dung đã được thống nhất về nguyên tắc, thể chế trong một văn bản khác; kiểm tra, đánh giá, cung cấp thông tin, trao đổi, trả lời trong hoạt động quản lý…

Đà Nẵng sẽ triển khai phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với mô hình chính quyền đô thị. Ảnh: TV

Bảo đảm nguồn lực con người và tài chính

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá dự thảo đề án lần này đã cơ bản đáp ứng các điều kiện đề ra.

Ông Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát các nội dung bảo đảm tính chính xác. Đồng thời, bổ sung làm rõ hơn một số nội dung giải pháp về việc tổ chức thực hiện phân cấp, ủy quyền của đề án. Các giải pháp phải được nêu rõ ràng, mạch lạc hơn về nội dung bảo đảm nguồn lực con người và tài chính.

Ví dụ như cơ chế tài chính thế nào để việc phân bổ tài chính linh hoạt? HĐND TP cần quyết định dự phòng chi ở mức độ phù hợp, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho chính quyền quận huyện, phường xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Đà Nẵng cũng đề nghị nêu rõ trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn của các sở ngành đối với quận huyện khi phân cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, HĐND TP, Ủy ban MTTQVN các cấp cần làm rõ, mạch lạc nội dung này để triển khai có hiệu quả. Cùng với đó phải xem xét trách nhiệm của cơ quan được phân cấp, ủy quyền và người đứng đầu.

Dự kiến trong năm 2021, UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP ủy quyền ít nhất 50 nhiệm vụ của UBND TP và 23 nhiệm vụ của Chủ tịch UBND TP cho sở ngành, quận huyện, thủ trưởng các sở ngành và Chủ tịch UBND quận huyện.

Đà Nẵng cũng sẽ rà soát, điều chỉnh các quy định pháp luật về phân cấp quản lý, phấn đấu giảm 25 đầu việc, thủ tục hành chính tại UBND TP. Bên cạnh đó TP sẽ rút ngắn quy trình, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm