Bộ Công an thông tin về thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước

Sáng nay (13-11), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.

Bộ Công an thông tin về thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước  ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng các tổ chức phản động đã xuyên tạc gây ra tâm trạng bức xúc trong dân.

Theo đó, trong năm các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến biểu tình, gây rối, khủng bố, phá hoại.

Tuy nhiên, các tổ chức phản động lưu vong tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Bên cạnh đó, các tổ chức này còn xuyên tạc tạo sự hoài nghi, gây ra tâm trạng bức xúc trong một bộ phận quần chúng nhân dân, kích động tập trung đông người gây rối, leo thang các hoạt động bạo lực, khủng bố phá hoại.

Về tội phạm, đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tuy giảm 2,72% về số vụ nhưng tính chất vẫn nghiêm trọng, cường độ bạo lực gia tăng.

Hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen, gắn kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực, triệt để lợi dụng danh nghĩa các doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, nhất là liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, kéo theo tình trạng xiết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật...

Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, nhất là “tham nhũng vặt” trong khu vực hành chính, dịch vụ công.

Qua các vụ án đã xử lý cho thấy các đối tượng triệt để lợi dụng những sơ hở trong cơ chế, chính sách để thông đồng tạo ra các “nhóm lợi ích” nhằm thâu tóm đất công.

Nguyên nhân của tình hình trên chủ yếu là do tình hình kinh tế-xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận trong xã hội diễn ra đáng lo ngại...

Năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và trang bị phương tiện của một số đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu, cá biệt có trường hợp vi phạm bao che cho tội phạm gây dư luận xấu...

Để khắc phục những hạn chế trên, ông Tô Lâm cho biết năm 2019 cần xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này...

Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, nhất là liên quan đến “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp.

“Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với VKS, TAND đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung…” - ông Tô Lâm nói.

Bên cạnh đó, năm 2019 phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra phòng ngừa các trường hợp bức cung, nhục hình, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy tổ chức theo nghị quyết của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra. “Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức...” - ông Tô Lâm nhấn mạnh.