Từ khóa:

#bỏ hoang
Tìm thấy 46 kết quả
 Video: Hơn 300 ha đất nông nghiệp ở Đà Nẵng không thể canh tác

Video: Hơn 300 ha đất nông nghiệp ở Đà Nẵng không thể canh tác

(PLO)- TP Đà Nẵng hiện có 348 ha đất nông nghiệp không thể sản xuất do ảnh hưởng từ các dự án đã quy hoạch, các mỏ khai thác tài nguyên đất. Người dân không thể sản xuất, trong khi quỹ đất sản xuất nông nghiệp của địa phương rất hạn hẹp.