Bộ trưởng không được “đẩy” việc lên Thủ tướng

Theo đó, số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá bốn người. Đối với Bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng Thứ trưởng có thể nhiều hơn bốn người do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ trưởng không được “đẩy” việc lên Thủ tướng ảnh 1
Ảnh minh họa

Các tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước gồm: vụ, văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục, Tổng cục và tổ chức tương đương. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức này không được quá ba người.

Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng và Quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các Bộ không được chuyển công việc thuộc thẩm quyền của mình lên Thủ tướng. Đối với những việc vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền nhưng vượt quá khả năng thì làm hồ sơ trình Thủ tướng xem xét. Các Bộ trưởng không được ban hành văn bản trái với quy định của các Bộ trưởng khác.

Quy định có hiệu lực từ ngày 15-6.

Đ.Liên