Từ khóa:

#Bộ trưởng Lê Minh Hoan
Tìm thấy 30 kết quả
Đề xuất lập sở giao dịch cà phê Robusta tại Việt Nam

Đề xuất lập sở giao dịch cà phê Robusta tại Việt Nam

(PLO)-  Các chuyên gia góp ý cà phê muốn vươn ra thị trường thế giới cần phải xây dựng thương hiệu, tư duy lại từ sản xuất, thu hoạch, chế biến tăng giá trị và phù hợp với tiêu dùng xanh của các nước trên thế giới.