Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới

Tối 15-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 14 trường hợp bệnh nhân đã được công bố trong ngày 14-8.

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 1
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 2
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 3
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 4
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 5
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 6
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 7
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 8
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 9
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 10
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 11
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 12
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 13
Đà Nẵng: Lịch trình di chuyển của 14 ca COVID-19 mới ảnh 14
Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, xem công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu.