Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua

(PLO)- HĐND TP xem xét thống nhất thông qua 9 nội dung Nghị quyết cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau một ngày làm việc, kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM khoá X đã bế mạc vào chiều 19-9. Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND TP.HCM tiếp tục xem xét, biểu quyết thông qua các tờ trình quan trọng của UBND TP.HCM.

Trong đó, HĐND TP xem xét thống nhất thông qua 9 nội dung Nghị quyết cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; cho ý kiến 8 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh- xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế- văn hoá- y tế- giáo dục, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

HĐND cũng xem xét, cho chủ trương 87 nghị quyết về những công trình cấp bách, dự án trọng điểm nhóm A, B góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 3 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

HĐND TP.HCM cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và hoạt động HĐND TP.HCM nửa nhiệm kỳ qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, các đại biểu HĐND TP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tập trung trí tuệ, giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao các nội dung của kỳ họp chuyên đề, tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 cũng như sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND TP khóa X.

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhìn nhận, sau hơn bảy năm thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, hoạt động giám sát của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến tích cực.

Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm trên các lĩnh vực mà cử tri quan tâm; hình thức giám sát có nhiều đổi mới. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện và kiến nghị, đề nghị các cấp, các ngành khắc phục hạn chế, thiếu sót, bất cập, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan… Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Luật, vẫn còn một số vướng mắc.

hdnd-tphcm-nguyen-thi-le-407-4639.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

Tới đây, Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm; rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt để có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Khẩn trương phân bổ các nguồn vốn theo quy định là cấp ngân sách Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu, quy định, giải ngân vốn đầu tư công.

Ngay sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết sẽ HĐND TP tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của đại biểu về những bất cập từ thực tiễn hoạt động của HĐND trong công tác giám sát, nhất là trong điều kiện TP thực hiện chính quyền đô thị. Đây là cơ sở để HĐND TP đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các Luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND.

Song song đó, HĐND sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP.HCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021-2026”; phối hợp chặt chẽ giữa giám sát của HĐND với kiểm tra, giám sát của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân.

HĐND cũng sẽ quan tâm đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, lấy việc tổ chức các kỳ họp không giấy, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, xây dựng phần mềm giám sát giải quyết khiếu nại của công dân làm khâu đột phá...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm