Ngày 1-5-2020, Tổng cục Du lịch đã có Văn bản số 474 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch” ban hành kèm theo Quyết định 473 ngày 29-4-2020.

Theo đó, có ba nội dung trong hướng dẫn cũ (Quyết định 473 ngày 29-4-2020) được sửa đổi, bổ sung. Đáng chú ý, tại hướng dẫn mới, Tổng cục Du lịch đã hủy bỏ điểm e khoản 2 Điều 4 tại hướng dẫn cũ với nội dung: “Không chia sẻ, đưa tin, đăng bài trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông về tình hình dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch”.

Trước đó, tại Quyết định 473, Tổng cục Du lịch quy định: "Đối với khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch và khách đến liên hệ, làm việc với cơ sở kinh doanh du lịch không chia sẻ, đưa tin, đăng bài trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông về tình hình dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch". Nội dung này đã bị nhiều ý kiến phản ứng cho rằng không hợp lý, xâm phạm quyền thông tin của người dân.

Bên cạnh việc hủy bỏ nội dung trên, tại hướng dẫn mới, Tổng cục Du lịch cũng sửa đổi, bổ sung hai nội dung khác gồm: Điểm h khoản 1 Điều 4 Quyết định 473 ngày 29-4-2020: “Lập sổ theo dõi y tế của từng cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên. Thực hiện đo thân nhiệt của toàn bộ cán bộ nhân viên khi đến nơi làm việc. Nhân viên có biểu hiện cúm, ho, sốt hoặc từ nơi, khu vực có dịch thì nghỉ không đi làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà”.

Được sửa đổi, bổ sung thành: “Lập sổ theo dõi y tế của từng cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên. Thực hiện đo thân nhiệt của toàn bộ cán bộ nhân viên khi đến nơi làm việc. Nhân viên có biểu hiện cúm, ho, sốt hoặc từ nơi, khu vực có dịch, nguy cơ cao theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì nghỉ không đi làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà”.

Điểm k khoản 1 Điều 4 Quyết định 473 ngày 29-4-2020: “Bố trí lãnh đạo phụ trách, theo dõi việc phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên không chia sẻ, đưa tin, đăng bài trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông về tình hình dịch bệnh tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Lập và công bố đường dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách”.

Được sửa đổi, bổ sung thành: “Bố trí lãnh đạo phụ trách, theo dõi việc phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên không đưa thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình dịch COVID-19 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Lập và công bố đường dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách”.

Trao đổi với PLO, đại diện Tổng cục Du lịch thừa nhận văn bản hướng dẫn trước đó (Quyết định 473 ngày 29-4-2020) có sai sót.

Cấp tốc bỏ quy định ‘không chia sẻ, đưa tin’ về tình hình dịch - ảnh 1
Các cơ sở lưu trú du lịch cần đảm bảo an toàn cho du khách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: Tú Uyên