Tối 16-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với một trường hợp bệnh nhân còn lại mắc COVID-19 đã được công bố ngày 14-8 và 11/11 trường hợp bệnh nhân được công bố ngày 15-8.

Trong đó, Bệnh nhân 944 là công an tại Đà Nẵng, từng làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính TP, Công an TP, Trung tâm giải trí Helio Center, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn trước khi được phát hiện mắc COVID-19.

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 1

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 2

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 3

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 4

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 5

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 6

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 7

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 8

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 9

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 10

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 11

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 12

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 13

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 14

Đà Nẵng: 1 ca COVID-19 là công an, trực chốt BV dã chiến - ảnh 15