Theo Vietnam+, hiện nay trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Bàn Thạch (Km 1298+150, quốc lộ 1) là trạm thu hoàn vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả.

Trong quá trình hoạt động, theo đánh giá của lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, việc vận hành trạm Bàn Thạch luôn thực hiện theo đúng các quy định của cơ quan nhà nước, không gây ách tắc giao thông. Để có cơ sở cho việc thực hiện tại trạm Bàn Thạch cũng như điều chỉnh hợp đồng dự án (theo Điều 53 và Điều 57), Công ty CP Đầu tư Đèo Cả đề nghị Bộ GTVT xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những ý kiến của tỉnh Phú Yên với nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Trước đó, Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Công ty CP Đầu tư Đèo Cả xây dựng phương án tài chính cụ thể để báo cáo Bộ GTVT xem xét mức hỗ trợ phù hợp cho việc miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho 529 xe các loại thuộc một số địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.