TP.HCM: Cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi
(PLO)-UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND 24 quận, huyện về phạm vi cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND TP đã giao Sở NN&PTNT thực hiện cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đối với các trường hợp xả nước thải (trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi) có đấu nối, thoát nước thải trực tiếp vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền được giao.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT còn được giao phối hợp với UBND các quận - huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ rà soát, cập nhật danh mục công trình thủy lợi trên địa bàn TP. Qua đó, công khai danh mục công trình thủy lợi trên trang thông tin điện tử. Đồng thời chia sẻ thông tin, dữ  liệu cho các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Sở TN&MT, UBND cấp huyện được giao thực hiện cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp khác thuộc thẩm quyền được giao.

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, UBND các quận, huyện (quản lý khai thác trực tiếp công trình thủy lợi) tiếp tục phối hợp, tăng cường giám sát việc xả nước thải có ảnh hưởng đến nguồn nước công trình thủy lợi.

CHÂU NGUYÊN