(PL)- Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính về chỉ đạo xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp (KCN) Quảng Phú.

Theo đó, trong thời gian chờ nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú, yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) khẩn trương thực hiện các giải pháp tạm thời để xử lý mùi hôi tại trạm xử lý nước thải tập trung; không để mùi hôi làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực và tạo điểm nóng gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Về lâu dài, để đảm bảo xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú, trên cơ sở các phương án cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải tập trung do QISC đề xuất, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thẩm tra, đề xuất UBND tỉnh phương án phù hợp để giải quyết nhanh chóng, dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú trong thời gian sớm nhất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4-2018.

QA