UBND TP.HCM vừa phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực xây dựng hệ thống vé thông minh cho giao thông công cộng tại TP.HCM.

Hệ thống vé thông minh này thuộc chương trình TP tương lai toàn cầu, sử dụng nguồn vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ai-len thông qua quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, TP sẽ xây dựng, quản lý, điều hành hệ thống vé thông minh, liên thông giữa các loại phương tiện vận tải công cộng và tăng lượng hành khách.

Dự án được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022.