XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG ĐÀI LOAN:

Doanh nghiệp bị dừng hoạt động nếu Bản cam kết về tiền lương sai quy định

Doanh nghiệp bị dừng hoạt động nếu Bản cam kết về tiền lương sai quy định ảnh 1
Đường phố Đài Loan

Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Cơ quan xác nhận Bản cam kết về tiền lương, chi phí đóng góp của người lao động trước khi đi và khấu trừ tại Đài Loan (BCK) chỉ được ký xác nhận khi BCK đã được điền đầy đủ các mục và phù hợp quy định hiện hành, đồng thời đóng dấu giáp lai tất cả các trang. Nếu BCK được xác nhận có nội dung không đúng quy định, DN sẽ bị xử lý nghiêm và bị tạm dừng hoạt động. Được biết, hiện nay nhiều BCK ghi chi phí rất cao và liệt kê các khoản vay của NLĐ không đúng, gây thiệt hại cho NLĐ.

Cũng nhằm tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Cục quản lý lao động nước ngoài vừa có công văn quy định: mỗi DN có Giấy phép đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan chỉ được hợp tác với một DN xuất khẩu lao động nhưng không có giấy phép trên và ngược lại. Cả hai DN sẽ bị tạm dừng hoạt động nếu có vi phạm quy định hiện hành hoặc DN có giấy phép xuất khẩu lao động sang Đài Loan đang bị tạm dừng hoạt động do có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao. Xem công văn 1057/BLĐTBXH và công văn 462/CQLLĐNN

Đ.Liên