Đột phá một cái đã lợi cả ngàn tỉ

Quyết định này phê duyệt đề án Cổng dịch vụ công quốc gia trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng qua Trục liên thông.

Sau khi Thủ tướng dùng chữ ký số để ký văn bản, văn thư Văn phòng Chính phủ bấm nút phát hành văn bản thì ngay lập tức lãnh đạo các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng cho hay đã nhận được ngay quyết định của Thủ tướng và giao các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Hình ảnh Thủ tướng dùng iPad để phê duyệt một đề án trong buổi khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia hôm 12-3 là một hình ảnh ấn tượng. Và việc Thủ tướng dùng chữ ký số để phê duyệt đề án Dịch vụ công quốc gia cũng là một sự khích lệ lớn đối với công cuộc cải cách hành chính nước nhà. Tính ra, như WB đã cho biết, Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ tiết kiệm được tới 1.200 tỉ đồng/năm. Đây chính là bước tiếp nối cho những lợi ích từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh mà Chính phủ tiến hành từ đầu nhiệm kỳ.

Nên nhớ chỉ mới cắt giảm, mà chủ yếu là về mặt hình thức, những điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành ở một mức độ nhất định thì hàng ngàn tỉ đồng, hàng triệu ngày công đã được tiết kiệm cho cả nền kinh tế. Thế mới thấy sự trì trệ trong tư duy, tính quan liêu thể hiện qua trình tự giấy tờ, thủ tục cũng là một nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến nguồn lực phát triển của quốc gia.

Thật ra khi tiến hành xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia, nhiều áp lực cũng đè nặng lên những người mong muốn cải cách. Những âu lo về chi phí đầu tư, những dấu hỏi về tư lợi hay những nghi ngờ về hiệu quả không phải là không có. Nhưng rõ ràng, nếu sau khi Thủ tướng dùng chữ ký số phê duyệt đề án và chỉ ít giây sau lãnh đạo các tỉnh đã nhận được thì đó chính là biểu hiện cho một sự công phá mãnh liệt vào một địa hạt khác.

Đó là cuộc công phá vào quan liêu, cửa quyền, trách nhiệm thấp; công phá vào những thói xấu đã thành quán tính trong các cơ quan hành chính như ngâm hồ sơ,
hoạnh họe, vòi vĩnh, tham nhũng vặt; công phá vào sự trì trệ, chậm thay đổi của hệ thống công chức, viên chức thừa hành.

Trục liên thông văn bản quốc gia có thể chưa phải là một giải pháp toàn diện để thúc đẩy chính phủ điện tử hay xa hơn là kinh tế số. Nhưng nếu không có sự khởi đầu này thì chắc chắn sẽ không có dấu mốc cho cái gọi là cách mạng 4.0 mà nhiều lãnh đạo cấp cao luôn đề cập.

Bởi với những công trình cụ thể mang tính công nghệ hiện đại này thì những rào cản vô hình đối với tiến trình cải cách mới có thuốc đặc trị. Lợi ích mang lại sau này chắc không chỉ tính bằng những con số ngàn tỉ.

Sổ hồng condotel: Đừng để “con sâu làm rầu nồi canh”

Sổ hồng condotel: Đừng để “con sâu làm rầu nồi canh”

(PLO)- Hành lang pháp lý cho căn hộ du lịch (condotel) đã bắt đầu được xây dựng. Cơ sở pháp lý đầu tiên là Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
TP.HCM phải bứt tốc vì cả nước

TP.HCM phải bứt tốc vì cả nước

(PLO)- TP.HCM là đô thị đặc biệt nên không chỉ được so sánh với các địa phương khác trên cả nước, mà còn được so sánh với các đại đô thị trong mạng lưới khu vực. Bởi vậy, TP.HCM phải bứt tốc vì TP và vì cả nước.
Bắt bà Nguyễn Phương Hằng: Làm gì có ngoại lệ!

Bắt bà Nguyễn Phương Hằng: Làm gì có ngoại lệ!

(PLO)- Pháp luật quy định rõ việc công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình nhưng nghiêm cấm việc lợi dụng nó để xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân, tổ chức khác.