Dự án hơn 3.500 tỉ đồng…: Kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân

Dự án này kết nối khu vực kinh tế các khu công nghiệp, đô thị và giao thông liên tỉnh, khu vực phía Bắc với tổng mức đầu tư là 3.532 tỉ đồng vào 4-2005. Tuy nhiên, mức đầu tư từ 3.532 tỉ đồng đã phải điều chỉnh lên hơn 6.661 tỉ đồng vào năm 2013 do sai phạm về tài chính. Ngoài ra, tiến độ dự án đã chậm đến sáu năm.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội tiến hành xử lý về kinh tế (do sai phạm tài chính trong dự án này) với tổng số tiền 657,9 tỉ đồng. Về trách nhiệm, UBND TP Hà Nội phải nghiêm túc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân (các thời kỳ), nhất là trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý dẫn đến phải tăng tổng mức đầu tư, gây lãng phí ngân sách nhà nước, hiệu quả đầu tư thấp.