Dự kiến dời khoảng 5.000 ngôi mộ khỏi Khu du lịch núi Sam

Đánh giá sơ bộ sẽ có khoảng 5.000 ngôi mộ nằm dưới chân núi Sam, ven quốc lộ 91 và chung quanh chùa bà Chúa xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Hang… được cất bốc di dời.

Ông Vân cũng cho biết do mới có ý tưởng nên chưa rõ thời gian di dời. Công tác dời mộ táng nằm trong dự án xây dựng Khu văn hóa tâm linh núi Sam. Dự án này đang trong giai đoạn tư vấn thiết kế. Kinh phí cho việc cất bốc, di dời các ngôi mộ dự kiến lấy từ nguồn thu do khách thập phương đóng góp hằng năm và sẽ tiêu tốn khoảng 25 tỉ đồng.

VĨNH SƠN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.