EVNNPC đóng điện đường dây và trạm biến áp 110kV Lục Ngạn 2

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được EVNNPC giao năm 2020. Dự án có tổng mức đầu tư trên 77,4 tỉ đồng do EVNNPC làm chủ đầu tư và giao cho Ban quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành. Dự án được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng vào tháng 4-2018, đến ngày 14-11 công trình đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng Công ty nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật. 

Theo Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực, công trình hoàn thành nghiệm thu đóng điện và đi vào vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng thi công theo đúng quy định, góp phần cung cấp điện cho phụ tải huyện Lục Ngạn và khu vực lân cận, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh doanh của NPC.