Bộ sách có một số nội dung, hình ảnh không phù hợp với trường học và trẻ em Việt Nam, không phù hợp với chương trình Giáo dục Mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành nên Bộ đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non không mua và sử dụng bộ sách này. Nếu đã mua thì gửi trả lại các nhà sách để đơn vị phát hành xử lý. Đồng thời, các đơn vị giáo dục phải tuyên truyền, hướng dẫn cho giáo viên và phụ huynh không nên mua và sử dụng bộ sách này.

Bộ sách này gồm hai cuốn a và b được Công ty TNHH Văn hóa Hương Thủy và Nhà xuất bản (NXB) Dân Trí mua bản quyền của NXB Công nghiệp hóa học Trung Quốc từ tháng 7-2011. Vừa qua, bộ sách này đã gây bức xúc dư luận vì in bức tranh trường học nhưng cắm lá cờ Trung Quốc, một số nội dung khác cũng mập mờ, dễ gây hiểu nhầm.

P.ANH