Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, chương trình và SGK hiện hành đặt ra mục tiêu kiến thức quá cao, không phù hợp với năng lực và tâm lý nhận thức của học sinh (HS) phổ thông. Chương trình còn nặng về giáo dục pháp luật, chính trị, nhẹ về giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống, coi trọng lý thuyết, nhẹ thực hành; chưa thường xuyên chú trọng đến việc hướng dẫn tự học, rèn luyện kỹ năng cho HS; chưa hướng tới việc hình thành cho HS những phẩm chất và năng lực cần thiết của người công dân trong xã hội… Mặt khác, kiến thức về pháp luật, triết học, kinh tế-chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học ở nhiều bài học trong SGK còn khô khan, trừu tượng, khó hiểu, tạo ra áp lực cho việc dạy và học. Việc tích hợp, lồng ghép kiến thức trong môn GDCD chưa linh hoạt, thiếu tính hệ thống, đôi khi khiên cưỡng. Thêm vào đó, môn này thiếu rất nhiều giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành, đặc biệt ở cấp THCS. Các trường CĐ sư phạm chủ yếu đào tạo ghép môn (văn-GDCD, sử-GDCD...), trong đó GDCD chỉ chiếm 30% thời lượng trong các chương trình đào tạo nên những giáo viên này ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy môn GDCD.

Q.DŨNG