Theo ông Giản, nguyên nhân tỉ lệ học sinh bỏ học tăng cao một phần là do chương trình sách giáo khoa mới còn nhiều nội dung quá khó đối với học sinh, đặc biệt là học sinh vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Việc đổi mới phương pháp dạy học và vận dụng phương pháp dạy học mới chưa đồng bộ, chưa kích thích được nhu cầu học tập của học sinh. Mặt khác, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nhà ở cách quá xa trường học.

Theo THANH LIÊM (TTO)